БЧК организира Шесто национално състезание на младежките аварийни екипи

БЧК организира Шесто национално състезание на младежките аварийни екипи

Шестото национално състезание на младежките аварийни екипи (МАЕ) ще се проведе на 3 юни 2012 г. в Националния учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен, съобщиха от органзиацията. В надпреварата тази година ще вземат участие 16 екипи от страната заедно с представителния отбор за европейското състезание по първа помощ „FACE 2012”. Чрез специални ситуативни задания ще бъде оценена подготовката им по първа долекарска помощ, първа психологическа помощ, спасителни действия при промишлени аварии и природни бедствия с акцент върху реакция при земетресение, техники за транспорт на пострадалите, грижи за нуждаещите се в полеви условия, комуникационни средства и др. Ще бъдат проверени и знанията на участниците за историята, принципите и структурата на Международното червенокръстко движение и Българския Червен кръст. Уменията на членовете на МАЕ ще бъдат оценявани от съдийска комисия, включваща 40 съдии с главен съдия доц. д-р Спас Спасков. Повече информация за създаването и историята на младежките аварийни екипи бихте могли да получите, по време на състезанието, от организаторите в лицето на Атанас Цветански – директор на Български младежки Червен кръст (GSM: 0887 597 058) Официалното откриване е на 3 юни (неделя) от 9.30 часа. Още от създаването си през 1921 г., младежката организация на Българския Червен кръст изгражда формирования за подпомагане на нуждаещите се граждани при бедствени и кризисни ситуации. През 1993 година започва създаването на Младежки аварийни екипи (МАЕ), от доброволци на Българския младежки Червен кръст, които участват в оказването на помощ при бедствени и кризисни ситуации. Към момента в страната има 16 действащи МАЕ.

   

0 коментарa

Виж още