Българите в отдалечени селища с ваучери за цифрова телевизия, могат да получат декодери на място

Българите в отдалечени селища с ваучери за цифрова телевизия, могат да получат декодери на място

Гражданите, с право на ваучер за цифрова телевизия, които живеят в отдалечени селища, имат право да получат декодер и на място. В този случай, както и при интернет поръчка, получателят на безплатно устройство не плаща за доставката. Търговските вериги за електроника, които спечелиха обществената поръчка, обявена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за първия етап от осигуряването на декодери за социално слаби, са предложили различни механизми за продажба срещу ваучери. Освен купуването на устройствата за приемане на цифрова телевизия в търговските обекти, се предлага онлайн продажба, както и доставка на място, там където магазините нямат представителства. Североизточен район, който обхваща административните центрове на агенцията за социално подпомагане Варна, Добрич, Търговище и Шумен, се обслужва от магазини „Зора“. Социално слабите, възрастните и хората с увреждания в селища, където няма търговски обекти на веригата, представители на изпълнителя са поели ангажимент веднъж месечно да осигуряват доставка на място. За целта се изготвя график след съгласуване на датите за посещение с местните органи на управление. Графикът и точните дати се оповестяват на място, като най-често това са пощенските станции, в които се предоставят декларациите и ваучерите. Доставчикът на декодери на територията на район „Оборище“, София, „Технополис“, осигурява декодери срещу ваучер не само в търговските си обекти в района, но и чрез продажба онлайн. „К и К електроникс“, който снабдява социално слабите с декодери срещу ваучер в Северозападен район (Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен) осигурява три възможности - получаване в търговски обекти, онлайн продажба и доставка на място. Всеки от търговските обекти разполага с машина за прочит на ваучери за проверка на тяхната автентичност. Хората, които са получили ваучери за декодер трябва да запазят напълно целостта на документа – т.е той не бива да бъде сгъван, навиван или подчертаван. При онлайн продажби хората с ваучер трябва да отправят запитване на сайта на изпълнителя, спечелил обществената поръчка в тяхното селище. Ваучерът служи за купуване на декодер не само за ефирна цифрова, но и за сателитна и кабелна телевизия. Информация може да бъде получена от продавач-консултантите във всеки търговски обект. Социално слабите българи в Северен централен, Югозападен и Югоизточен район, ще бъдат обхванати от втория етап от осигуряването на устройства за цифрова телевизия срещу ваучери.

   

0 коментарa

Виж още