България: екологически отличник, със слаба социална политика!

България: екологически отличник, със слаба социална политика!

Авторитетната фондация „Бертелсман” представи своето мащабно изследване, посветено на перспективите за бъдещето пред 41 държави, членуващи в ЕС и ОИСР. Според изследването България заема 35-то място и е определена от авторите като екологически отличник, но със слаба социална политика. Нашата страна неочаквано е изпреварила цели четири държави от ЕС.

 Според изследването - „Индекси за устойчиво управление”, България е преди Унгария, Хърватия, Кипър, Турция, Мексико и Гърция, а над страната ни в класацията са Румъния и Чили.

 

Социална политика и икономика

 По този показател България заема 34-то място сред страните. Специалистите извършили изследването посочват, че у нас се наблюдава стабилизиране на макроикономическите показатели, броя на безработните лица намалява, пазарът на труда е по-гъвкав в сравнение с предходни години, а дефицитът е под контрол.

Положението със социалната политика е по-лошо. Тук страната ни заема предпоследното 40-то място. Според авторите на изследването основната причина за тази ниска оценка са пропуските в мрежата за социална сигурност, слабостите в системата на образованието, както и неравенството в доходите на гражданите.

Според данните, качеството на здравеопазването в страната не е високо, а по-добри грижи получават пациентите, които плащат за здравните услуги. Основната критика е към осигуряването на грижи за децата и към пенсионната политика.

В областта на еко-политиката сме на 16-то място, поради усилията да се поправят щетите, нанесени в епохата на НРБ, политиката за насърчаване на възобновяеми енергоизточници и поради ниските емисии на въглероден двуокис.

 

Изпълнителна власт и демокрация

По показателя „Демокрация”, България заема 35-то място. Преференциалното гласуване, даващо възможност за по-голям избор е посочено от авторите като изключително иновативно.

Сред слабите страни на България се нареждат: бавната съдебна реформа и неефективната борба срещу корупцията, както и дискриминацията на ромите, на мюсюлманите и на чужденците.

 България се класира на 36-то място в рубриката „Капацитет на изпълнителната власт”, според авторите настоящото правителство се справя с усвояването на еврофондовете и борбата срещу дефицита в страната.

В рубриката „Благонадеждност на изпълнителната власт” България е на 32-ра позиция, но и тук не липсва критика,  след протестите през 2013 г., политиката е фокусирана единствено върху няколко сегмента които засягат големи групи хора, а политическата информираност е неравномерна.

 

Източник: actualno.com

   

0 коментарa

Виж още