България е на първо място по изпълнение на ангажиментите си по Парижкия меморандум

България е на първо място по изпълнение на ангажиментите си по Парижкия меморандум

Българската страна е направила 569 проверки по Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол, което представлява близо 200% преизпълнение на ангажимента на държавата. Това става ясно от годишния отчет на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Тези резултати нареждат България на първо място от всичките 27 държави-членки на меморандума. Проверките са част от новия инспекционен режим на Парижкия меморандум за държавен пристанищен контрол, който влезе в сила в началото на 2011 г. Тяхната цел е постигане на по-стриктен и по-чест контрол върху корабите с лоши показатели по безопасността и същевременно с това облекчаване режима на инспекциите за останалите. В тази връзка плавателните съдове са разделени по два приоритета като всяка държава-членка на меморандума трябва да покрие определен минимален брой проверки по всеки от тях. Морска администрация отчита, че няма пропуснати проверки на кораби с Приоритет I, а в резултат на инспекциите са задържани до отстраняване на нередностите 25 кораба. Само за последната година Морска администрация е получила и обработила над 180 сигнала за бедствие и е провела 41 операции по търсене и спасяване, съвместно с другите ангажирани институции и доброволни сдружения. В резултат на тези действия са спасени 61 човешки живота. В рамките на отчетния период успешно стартира и използването на електронна система за тестово изпитване на моряците за придобиване на правоспособности. Предварително бе проведена мащабна разяснителна кампания. Направена бе и демонстрационна версия, достъпна на интернет страницата на агенцията, на която да се извършват тренировки от лицата, които ще се явяват на изпит. След въвеждането на електронно изпитване рязко са намалели жалбите от морските лица за субективизъм, пристрастност или корупция на членове на изпитната комисия. Сред другите акценти от отчета на агенцията са въвеждането на международни и европейски законодателни актове в областта на водния транспорт, работата по проекти и подобрените условия за работа на служителите.

   

0 коментарa

Виж още