България започна преговори за приоритетите, които ще финансира със 126,6 млн. евро предоставени от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

България започна преговори за приоритетите, които ще финансира със 126,6 млн. евро предоставени от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн

България и Норвегия стартираха първия кръг от преговори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г. Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който е на тридневно работно посещение в Осло, води преговорите от българска страна. Стейнар Хаген - зам.-генерален директор на Кралското министерство на външните работи е ръководител на норвежката делегация. „Благодаря на Норвегия, и разбира се на Исландия и на Лихтенщайн, за финансовата подкрепа към България. Осигурените от Вас средства в размер на 126,6 милиона евро - 78,6 милиона евро по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 40 милиона евро по Норвежкия финансов принос, ще допринесат за икономическото и социално развитие на страната ни.” Това заяви министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев при откриването на преговорите. Той изтъкна, че опитът от прилагането на двете програми в рамките на текущия период - 2004 - 2009 е положителен - тези програми са добре познати в България и високо оценени от организациите, реализиращи проекти по тях. Правилата за изпълнение на проектите са по-гъвкави в сравнение с подобни програми, финансирани от ЕС, подчерта министър Дончев. Той изтъкна като добра практика при прилагането на програмите установеното партньорство с институции от страните-донори, което насърчава обмена на опит и добри практики. Министър Томислав Дончев информира, че проектите по текущия период са вече в напреднал етап на изпълнение, с видими резултати постигнати в областта на опазване на околната среда, развитие на човешките ресурси, здравеопазване и грижа за деца и опазване на европейското културно наследство. По време на първия етап от преговорите бе постигнато предварително споразумение по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 България да работи по шест приоритета – Защита и управление на околната среда („Интегрирано управление на морските и вътрешни води”, „Биологично разнообразие и екосистемни услуги”); Промяна на климата и възобновяеми енергийни източници („Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, „Адаптиране към климатичните промени”, „Морски сектор”); Гражданско общество („Фонд за неправителствени организации”); Човешко и социално развитие („Деца и младежи в риск”, „Инициативи в областта на публичното здраве”); Опазване на културното наследство („Консервация и възобновяване на културното и природно наследство”); Академични изследвания („Академични изследвания”, „Стипендии”). По Норвежкия финансов принос 2009-2014 България ще работи в приоритетните области Иновации за екологосъобразна дейност („Иновации за екологосъобразна дейност”, „Нова програмна област: Наблюдение на земята и глобален мониторинг на околната среда и сигурност”); Насърчаване на достойни условия на труд и тристранен диалог („Глобален фонд за достойни условия на труд и тристранен диалог”); Човешко и социално развитие („Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество с норвежки публични институции, местни и регионални власти”, „Инициативи в областта на публичното здраве”, „Взаимодействие в рамките на Шенген и противодействие на трансграничната и организираната престъпност, вкл. трафик на хора и „пътуващи престъпни групи”, „Насилие, основано на полов признак”, „Изграждане на капацитет за сътрудничество в областта на съдебната власт”, „Корективни услуги, вкл. без прилагане на мерки за задържане”). Българската страна предложи включването на два предварително дефинирани проекта - по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - „Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство” и по Норвежката програма за сътрудничество - „Наблюдение на земята и глобален мониторинг на околната среда и сигурност”. Очаква се вторият кръг от преговорите да се проведе в София в началото на следващата година, а до края на март 2011 г. да се подпише меморандум за разбирателство със страните-донори.

   

0 коментарa

Виж още