България навлиза във втора вълна на сериозна организирана престъпност

България навлиза във втора вълна на сериозна организирана престъпност

България навлиза във втора вълна на сериозна организирана престъпност, а страната ни се нарежда в най-ниските нива на обществено доверие в институциите в Европа – едва 9%. Това обяви социологът Антоний Гълъбов на семинар на Министерство на правосъдието за подпомагане на жертвите на престъпления. Над 70% от българите смятат, че не са равни пред закона и той се проявява с различна сила в зависимост от това кой си и какъв си. След 2003 година над 82% от българите смятат, че законите не се спазват и причината да не търсят съдействие от органите е липсата на доверие в институциите. България навлиза в сериозна криза на доверие. В Европа най-ниското доверие в институциите е в Италия – 7% и след това са България и Гърция с 9%. Над 70% на хората у нас реагират на закононарушенията със страх, отчаяние и апатия. Българското обществено мнение през последните години е криминализирано заради разбирането, че всеки е нарушавал закона и няма какво толкова да се възмущава. Масово е усещането, че сме жертви. Има дори серийни случаи на професионализация на ролята на жертва, което води до отказ от носене на отговорност. Това е проблемът с така наречената ромска престъпност. Гълъбов подчерта, че в българското общество има изключително високи нива на домашно насилие и насилие срещу деца, за които не се говори. В същото време, доверието в българския съд не превишава 17% и 12% за прокуратурата. Фундаменталният проблем е кой налага правилата. Това предизвиква организирана съпротива срещу налагане на изкуствени правила и ражда агресия в българското общество.

   

0 коментарa

Виж още