Българска агенция по безопасност на храните инициира среща с турските си колеги във връзка с мерките срещу заболяването шап

Българска агенция по безопасност на храните инициира среща с турските си колеги във връзка с мерките срещу заболяването шап

По инициатива на Българска агенция по безопасност на храните на 18 ноември 2011 година в град Къркларели, Република Турция, бе проведена работна среща с Турската ветеринарна служба във връзка с въведените контролни мерки за заболяването шап в санитарния кордон в Република България и в Европейската част на Турция. Двете страни размениха информация относно направените клинични и лабораторни изследвания, анализи и мерките за осъществяване на стриктен надзор и контрол на заболяването шап по чифтокопитните животни. На база направен анализ на изнесените данни от страна на ветеринарномедицинските специалисти от Република Турция, се счита че вирусът на шап циркулира в Европейската част на Турция и съществува потенциална опасност същият да премине чрез диви животни и да зарази домашните и дивите животни на територията на България. България има одобрен план за надзор на заболяването шап, който е одобрен от Европейската комисия и е задължена да го изпълни. За тази цел специалисти от Българска агенция по безопасност на храните предприемат всички необходими мерки за контрол на програмата за предотвратяване на навлизането на вируса на територията на страната.

   

0 коментарa

Виж още