Бюджетът на Община Стара Загора е над 100 милиона лева за 2015 година

Бюджетът на Община Стара Загора е над 100 милиона лева за 2015 година

„С бюджет над 100 млн. лева ще разполага Община Стара Загора през тази година. Той е балансиран в своята разходна част спрямо приходната и съобразен с възможностите на Общината. Взети са предвид и постъпилите предложения до администрацията“, каза кметът Живко Тодоров, по време на февруарското заседание на Общинския съвет, на което бе гласуван Бюджет 2015г. Градоначалникът подчерта, че заложените приходи няма да дойдат от повишаване на местните данъци и такси. Предвиден е реално изпълним бюджет, без „кух обем“, изготвен е при спазени принципи на добро финансово управление, без популистки или необосновани решения. Реалистично планираните местни приходи са не само гаранция за постигане на баланс, но и основен показател при изпълнението на фискалната политика на местната власт, стана ясно по време на 41-то заседание на Общинския съвет днес от думите на кмета на Община Стара Загора. „Данъците МПС, сгради и смет – ще останат без промяна. Няма да вдигаме и таксите за детските ясли и градини“, уточни Живко Тодоров. В представянето на рамката на приходите и разходите, които са заложени за тази година, той отбеляза основните направления, на които е обърнато най-голямо внимание – образование, инфраструктура и култура. Заложените детски ясли, градини и училища за саниране, носят двоен ефект, каза още кметът на Стара Загора. „Освен всичко, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност ще бъдат намалени значително средствата за ток, което означава, че ще остават пари за други подобрения. Ще бъдат обновени 13 ОУ „Паисий Хилендарски“ и ОУ „Георги Райчев“, допълни Тодоров. Инвестиционната програма на общината е завишена с 2,5 млн. лева, като става 12,5 млн. лева. „Най-големият проект, който ще бъде реализиран е ремонтът на плувния басейн в града. 670 хил. лева са заделени за Музей „Литературна Стара Загора“, стана ясно от думите на Диян Димитров /ГЕРБ/, председател на ПК по финанси и бюджет. Община Стара Загора е заложила финансиране и за по-малките населени места през 2015 година, където предстоят подобрения в няколко направления, уточни Димитров. „През тази година се предвиждат ремонти на читалища в селата Подслон, Преславен, Оряховица, Яворово, Сулица, Дълбоки, Могила, Малка Верея, Ракитница и Кирилово. Средства са отделени и за обновяването на пет кметства по селата, както и рехабилитация на пътища“, уточни Димитров. Старозагорските съветници гласуваха допълнително финансиране за пътната отсечка между селата Подслон и Хан Аспарухово, поради влошеното й и опасно състояние. Разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи, която е в размер на над 1, 7 хил. лева ще обезпечи предвижданите ремонти на пътната мрежа в общината, преустройство на бивша детска градина в кв. „Зора“ в Административно бюро и улично осветление. „Това е вторият бюджет на Община Стара Загора над 100 млн. лева“, подчерта общинският съветник Илия Златев /АБВ/, като допълни, че няма как да не прави впечатление и фактът, че приходите от местни дейности надхвърлят държавните. След продължилите около един час дебати, Бюджетът на Община Стара Загора бе приет с 40 „за“ и „въздържали се“ - 7. На 41-то редовно заседание на местния парламент в Стара Загора, съветниците приеха и отчета на Общинския съвет за последното шестмесечие на 2014г. Без „против“ и „въздържали се“ бе прието и предложението на общинските съветници Николай Диков /ГЕРБ/, Тихомир Томов /Нова сила/ и Гергана Микова /НФСБ/ за пътуването на пенсионерите и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора, с което се прави уточнение, че намалението при таксуването на пътниците, ще важи за всички пенсионери над 65 години, както и лицата с трайни увреждания над 71%, с постоянна регистрация в Стара Загора и размер на пенсия до 300 лева. Всички те ще ползват 70% намаление от цената на редовните билети във вътрешноградския транспорт.

   

0 коментарa

Виж още