Бюлетин окръжен съд Пловдив

Бюлетин окръжен съд Пловдив

Пловдивският окръжен съд осъди подсъдимия Иляз Билялов, 46 г. на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА УСЛОВНО С ПЕТ ГОДИНИ ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК. Той беше признат за виновен в това, че през периода от 26.07.2006 г. – 15.10.2010 г. в гр. Асеновград като физическо лице без съответно разрешение е извършвал по занятие банкови сделки – отпускане на кредити / заеми/ срещу получаване на лихва, за която дейност се изисква разрешение по чл.1 от Закона за банките като общия размер на отпуснатите кредити възлиза на 14 130 лв., а общия размер на получените средства от лихва възлиза на 9042 лв., като с дейността са причинени на Гинка М. от с. Тополово значителни вреди в размер на 4800 лв. и от дейността са получени значителни неправомерни доходи. През периода от 26.07.2006 г. – 15.10.2010 г. подсъдимият Иляз Билялов от гр. Асеновград системно предоставял парични средства в заем на широк кръг лица срещу уговарянето на лихви срещу получените суми, което реализирал в нарушение на нормативните разпоредби. Връщането на заетите суми гарантирал с изискване от заемополучателите да представят обезпечения с предаване в залог на вещи – моторни превозни средства, дебитни карти с посочен ПИН, като от постъпленията по сметките изтеглял сумите по вземанията, включващи главница и лихва или чрез поемане на менителнични задължения с подписване на запис на заповеди, в които фигурирал като поемател. Съдът постанови и конфискация на 1/ 2 от автомобил „ Фолксваген ”, собственост на Билялов, както и да заплати в полза на Държавата сумата от 4242 лв., представляваща придобитата от престъплението сума. Подсъдимият се призна за виновен и между него и Окръжна прокуратура се сключи споразумение, одобрено от съда. Споразумението влиза в сила веднага и не подлежи на обжалване.

   

0 коментарa

Виж още