Бюро по труда град Казанлък свободни работни места към 30 юли 2013

Бюро по труда град Казанлък свободни работни места към 30 юли 2013

1 Лекар, ординатор Висше-Медицина 1 Лекар, клинична лаборатория Висше-Клинична лаборатория 1 Ренгенов лаборант Висше-ренгенов лаборант 4 Медицинска сестра Висше, полувисше медицинско, 3г. стаж 1 Главен енергетик Висше техническо-електроспециалност, 1-2г. стаж 1 Юрисконсулт Висше магистър-Право, компютърни умения 1 Търговски представител Висше, средно, руски или англ. език, компютърни умения, шоф.книжка"В" 1 Касиер, счетоводство Средно икономическо, 1г. стаж 1 Технолог Висше техническо, 3г. проф. опит, компютърни умения, шоф. книжка кат."В" 1 Инженер, конструктор Висше техническо, 3г. проф. опит, владеене на специализиран софтуер, шоф. книжка кат."В" 1 Техник, ел.техника на автомобилния транспорт Висше,средно техн., шоф. книжка"В", 6г.опит, трета квалиф. група-работа с ел. инсталации до 1000v 1 Електротехник Средно техническо, опит 1 Заварчик Средно технич., правоспособност, шоф. книжка "В", опит 1 Оператор, машини за безизкопни технологии Средно технич., опит, шоф. книжка"В" или "С+Е" 2 Стругар Средно техническо-машиностроене, 2г. стаж 1 Шлосер-монтьор Средно технич., шоф. книжка кат."В" 1 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление Висше,средно техническо-ТМММ, стаж по професията 1 Дърводелец Основно, опит в дърводелството 1 Дърводелец, мебелист Средно 1 Продавач-консултант, хранителен магазин Средно 2 Продавач-консултант, строителни материали Средно, основни познания и опит в областта на строителните материали, компютърни умения 3 Готвач Средно, квалификация, опит 3 Сервитьор Средно, квалификация или опит, желателно владеене на чужд език 1 Работник, поддръжка Средно 1 Фризьор Средно, правоспособност, стаж 1 Козметик Средно, правоспособност, стаж 1 Монтьор, верижни и колесни машини Средно техническо-хидравлика,пневматика, машиностроене, 2г. професионален опит, шоф. книжка кат. "В" 6 Работник, сглобяване на детайли Основно, сръчност 1 Крояч Средно, опит 16 Шивач Средно, стаж по професията 13 Машинен оператор, шиене Основно 6 Опаковач Средно, работодателя ще обучи млади хора, умения за работа в екип 5 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди Основно, осигурен транспорт и храна 20 Машинен оператор, навиване на конци и прежди Основно 3 Тъкач Основно, опит 8 Машинен оператор, печатарство Висше, средно-полиграфия, техническо 5 Кофражист Средно, опит 1 Механик на МПС Основно, квалификация или опит 3 Шофьор, автобус Основно, шоф. книжка кат."Д", професионална компетентност 1 Шофьор, тежкотоварен автомобил Основно, шоф.книжка кат. "С+Е" 1 Чистач Средно 1 Учител по география-лекторски Висше-география и/или история/музика 1 Учител по история-лекторски Висше-история и/или география/музика 1 Учител по български език и литература Висше-Българска филология 1 Учител по руски език-лекторски Висше-Руска филология 1 Учител по философски цикъл-лекторски Висше-Философия 1 Учител по биология и здравно образование-лекторски Висше-Биология 1 Учител по химия и опазване на околната среда-лекторски Висше-Химия 1 Учител по изобразително изкуство - лекторски Висше-изобразително изкуство 1 Учител по музика - лекторски Висше-музика 1 Учител по домашна техника и икономика/технологии - лекторски Висше-дом. Техника и икономика 3 Възпитател в начален етап Висше-НУП, 1г. стаж 1 Учител, детска градина Висше-ПУП, ПНУП

   

0 коментарa

Виж още