Бюро по труда град Стара Загора свободни работни места към 21 февруари 2013

Бюро по труда град Стара Загора свободни работни места към 21 февруари 2013

1 Лекар, пулмолог Висше медицинско-пулмология 1 Лекар, вътрешни болести Висше медицинско-вътрешни болести 1 Лекар, образна диагностика Висше медицинско-образна диагностика 1 Лекар, физикална и рехабилитационна медицина Висше медицинско - физикална и рехабилитационна медицина или неврология и ортопедия 1 Инженер, конструктор Висше-машинен инженер, опит по професията, работа с Auto Cad или Solid Works 1 Електроинженер Висше-електроинженер, компютърни умения 1 Настройчик, металообработващи машини с цифрово управление Средно техническо 1 Технически ръководител, строителство Висше, средно - строителна специалност 1 Физик Висше-физика, металургия, металознание, металография, компютърни умения 1 Сътрудник в търговски отдел Висше техническо или икономическо, опит в търговията, компютърни умения 30 Осигурителен посредник Висше или средно, комуникативност 1 Продавач - консултант в дрогерия Висше, полувисше медицинско-мед.сестра или фелдшер 6 Сервитьор Средно, квалификация или опит, желателно владеене на чужд език 2 Барман Средно, опит 1 Фризьор Средно, 1г. стаж 2 Маникюрист Средно, документ за маникюрист или опит по професията 25 Работник, сглобяване на детайли Основно, сръчност 1 Монтажник, изделия от метал Висше, средно техническо, 5г. стаж в машиностроенето 5 Шивач Средно, опит 43 Опаковач Основно 29 Машинен оператор, пресукване на конци и прежди Средно 2 Зареждач и бояджия в цех "Багрилен" Средно 5 Тъкач Средно техническо-текстилна техника 2 Комплектовач Средно техническо-текстилна техника 3 Предач Основно, средно 1 Монтьор, електрооборудване Средно специално-електротехника, електрообзавеждане, опит 1 Електротехник Средно специално - електрообзавеждане, ел.техник, 3г. опит 2 Сондьор Средно, шоф.книжка кат."В" или "С", работодателя предлага обучение 1 Оператор, парни и водогрейни съоръжения Основно, документ за огняр, работа с газ и метан, 1г. стаж 1 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно, опит по професията 1 Тапицер Основно, опит като тапицер 1 Дърводелец Средно, опит 1 Хигиенист Средно

   

0 коментарa

Виж още