ВАЖНО! Вижте къде ще бъде спряно движението в Казанлък

ВАЖНО! Вижте къде ще бъде спряно движението в Казанлък

Поради извършваните в момента строително-монтажни работи, по изграждането на модерната ВиК инфраструктура, в кв. Кулата, движението на превозните средства ще бъде временно преустановено. Временно спират предвижването на МПС по улица "Кап. Петко Войвода" и улица "Зефир".

На 27 октомври /четвъртък/ е планирано отварянето на улица “Капитан Петко Войвода“ в града.  Движението на улица “Зефир“, ще бъде възстановено, след изграждане на ВиК мрежата.

 Още преди 3 месеца, община Казанлък започна работа по проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв.“Кулата“ и в кв.“Крайречен“. Проекта е безвъзмездно финансиран от ПУДООС към МОСВ и е на стойност 2млн. лв. В него е заложено ВиК мрежата, да бъде изградена до края на настоящата година.

Със собствени средства, Община Казанлък финансира авторския и строителния надзор.

От Общината, призовават всички казанлъчани живущи на територията на кварталите, да продължат да оказват необходимото съдействие на изпълнителите на проекта, както и на всички органи, които са се ангажирали с неговата реализация.

   

0 коментарa

Виж още