Валентин СТОЯНОВ - ИЗЛИШНИТЕ МИНИСТЕРСТВА

Валентин СТОЯНОВ - ИЗЛИШНИТЕ МИНИСТЕРСТВА

Едно от многото неизпълнени обещания на сегашните управляващи е това за намаляване на държавната администрация. Факт е, че въпреки постоянните „заклинания” на тройната коалиция за по-малко бюрокрация и регулаторни режими, броят на чиновниците не намалява, а постоянно расте – и то в условията на продължаващ демографски срив и твърдения за разширяване на т.нар. електронно правителство. Към края на 2007г. в държавното управление и задължителното обществено осигуряване са заети около 137 000 души, като за сравнение броят им през 2000г. е бил около 90 000! И това – в държава с намаляващо население. Интересен е и фактът, че в Закона за държавния бюджет за 2008г. нормативно е заложено съкращение в администрацията с общо 12%. Това означава, че през 2008г. трябваше да бъдат освободени към 16 000 работещи в администрацията. Това обаче така и не се случи – напротив броят служители на голяма част от административните структури дори расте, а на повечето остава непроменен. Нещо повече – настоящoто правителство дори си създаде нови администрации като ДАНС и Държавната агенция по туризъм. Излишните министерства Новосъздадени от тройната коалиция преди години бяха и няколко министерства, сред които Министерство на европейската интеграция, Министерство на държавната администрация и печалноизвестното Министерство на извънредните ситуации. Основателен е въпросът защо напр. има Министерство на европейската интеграция след като България е вече в Европейския съюз? A дали има нужда от Министерство на държавната администрация след като е нормално всяко ведомство само да си управлява човешките ресурси? Единственото необходимо и смислено звено в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии е Гражданска защита, чийто персонал обаче е с пъти по-малък от този на чиновниците зад бюро. И въпреки харчените огромни суми през последните години с нищо не се подобри ситуацията при бедствия и аварии. Време за реформа Най-важното в административната реформа е тя да започне от върховете, т.е. от най-висшия ешелон на държавната машина. На първо място трябва да бъде редуциран броят на министерствата и да не бъде допускано създаването на структури само, за да бъдат удовлетворявани болните амбиции на отделни хора за министерски кресла. На второ място броят на заместник министерските постове трябва решително да бъде ограничен и законодателно да се закрепи „лимит” от максимум трима заместник министри на който и да е министър. Същото важи и за броя на зам. - областните управители, който трябва да бъде редуциран до един. Друг голям проблем е този с раздутите бордове на държавни компании. Въпросните дружества са или акционерни, или с ограничена отговорност. Според Търговския закон е напълно достатъчно ООД-тата да имат един-единствен управител, което масово не е практика сред държавните дружества. При АД-тата е достатъчно да има само съвет на директорите (едностепенна система на управление) с трима членове, но при държавните компании случаят обикновено не е такъв – там е масово възприета двустепенната система на управление (включваща не просто съвет на директорите, а надзорен съвет и управителен съвет), което обикновено резултира в десетина на брой членове на съответните бордове. Такъв трябва да е подходът и при останалите държавни агенции. Изводът Крайно време е администрацията ни да бъди организирана така, че „човешкият фактор” в нея да намалее, което със сигурност ще доведе поне до две неща: намаляване на корупцията и ограничаване на бюджетните разходи, с които допълнително се товари българския данъкоплатец.

   

0 коментарa

Виж още