Варенето на ракия унас и какво позволява закона

Варенето на ракия унас и какво позволява закона

1410 за цялата страна са регистрираните специализирани малки обекти за дестилиране съобщава сайта Днес+. Служителите на Агенция "Митници" извършват и проверките за незаконна дейност и нарушения във връзка с дейността по изваряване на алкохол. Освен рутинни проверки на регистрираните обекти, се проверяват и сигнали за нерегистрирани казани за ракия, съобразно сезонната им дейност.Най-честите нарушения, които проверяващите установяват, са изваряване на алкохол в нерегистриран обект, както и неправилно отчитане и облагане с акциз на алкохола, изварен в регистрирани обекти. Според законодателството "Специализиран малък обект за дестилиране" е този с обща вместимост на съдовете до 1000 литра включително, в който физически лица могат да произвеждат етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове за лично и семейно потребление. Разрешеното годишно количество е до 30 литра етиловалкохол (ракия) на семейство. За него дължимият акциз е 550 лева за 1 хектолитър чист алкохол или 2,20 лв. за литър 40-градусова ракия.За всеки литър над 30 л трябва да се заплаща пълната акцизна ставка от 1100 лева за 1 хектолитър чист алкохол или 4,40 лв. за 1 литър 40-градусова ракия. Казаните подлежат на задължителна регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове. Техни собственици или наематели могат да бъдат лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава-членка на ЕС или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт. Те подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността. Сред големия брой документи, които трябва да приложат са пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем. Санкцията за първо нарушение, според законодателството, е от хиляда до 3 хил. лв. за физически лица и имуществена санкция от 2 хил. до 6 хил. лв. - за юридически лица. При повторно нарушение глобата за физически лица е от 2 хил. до 6 хил. лв., а имуществената санкция за юридически лица - от 4 хил. лв. до 12 хил. лв. Освен глобата, нарушителят дължи и акциз върху незаконно произведения алкохол, а съоръженията се отнемат в полза на държавата. Въпреки строгите санкции, предвидени в законодателството, във всяко българско село се вари ракия. Някои от стопаните, които произвеждат повече плодове, разполагат със собствени казани, а "виладжиите" най-често ползват предлаганата услуга от местен казанджия. Преди година от Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки обявиха, че са предложили на Министерство на земеделието и храните да се въведе национален стандарт за материалите, от които могат се произвеждат съдовете за варене на ракия. Идеята е да се избегне дестилацията в казани от ламарина или други евтини материали, които могат да допринесат за замърсяване на спиртната течност и до инфекции. До момента от МЗХ не са обявили позицията си по направеното предложение и подобен стандарт не е въведен. Казаните от кована мед за домашно производство могат да се купят на пазара на цени между 500 лева за 50-литров казан и около 1000 лева - за 120 литров комплект.Казаните с по-голяма вместимост са по-скъпи - около 1600 лв. за комплект от 170 литра и около 1450 за 150 л.

   

0 коментарa

Виж още