Варна пак е център на нови подходи в образованието

Варна пак е център на нови подходи в образованието

Този форум е изява на българското образование. Варна стана център за нови подходи за осъществяването на стратегията на образованието. С тези думи Коста Базитов, и.д. кмет на Варна, откри единайсeтото издание на националната конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век" на тема „Иновации в педагогическата практика". В пленарната зала на общината се събраха директорите на училищата и детските градини в града, техни колеги от страната, гости от чужбина, ръководители на синдикални организации, представители на просветното министерство и други образователни институции. Научни ръководители на конференцията са проф. Петър Балкански, проф. Владимир Радулов, проф. Татяна Дронзина. В дискусиите ще участва Милка Коджабашиева, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие" в МОМН. В приветствията си към конференцията председателката на СБУ към КНСБ Янка Такева, Аспарух Томов, председател на Националния учителски синдикат към КНСБ, и зам. областният управител Николай Няголов подчертаха помощта на форума за развитието на българското образование, за развитието на социалното партньорство. 65 са докладите, които ще бъдат изнесени. Издаден е вече сборник с пленарните доклади, който участниците получиха. Той ще бъде предоставен в различни учебни заведения, библиотеки, просветни институции. Новото в работата т.г. е, че работните групи са съставени не по направления, а по отделни проблеми, за които конференцията ще търси разрешение и предложения към МОМН. Успоредно се провежда десетдневка на варненското образование. В десетки градини и училища с „Отворени врати за иновативни педагогически практики" се посрещат вече участниците в конференцията и се представят варненски образователни патенти. В пленарния си доклад „Варна - център за образователни политики и иновации" Коста Базитов представи постиженията в осигуряването на нови места в градините. Само за изминалите месеци на т.г. са осигурени над 300 нови места, безплатни учебници и пособия от подготвителните групи до седми клас, стипендии на социално слаби ученици, 400 000 лв. допълнително за здравословно хранене на децата. Базитов подчерта, че макар Варна да не получава финансиране за обучението на 5-годишните в подготвителните групи, приемът им се осъществява. Пореден успех е и подписаното ново споразумение с Кирил Йорданов, синдикатите и работодателите за осигуряване на нови придобивки за учителите.

   

0 коментарa

Виж още