Варненски фирми назначават срещу молба за напускане без дата

Варненски фирми назначават срещу молба за напускане без дата

Варненски работодатели принуждават служителите си да попълнят молба за напускане без дата. В същото време няма как да се помогне на потърпевшия служител или работник при неправомерно уволнение. Молбата за освобождаване е в един екземпляр, който се прибира от работодателя. По този начин той може да се раздели с работника или служителя „по взаимно съгласие" във всеки един момент, разкриха потърпевши работници, пожелали анонимност. Най-често работниците биват принуждавани да подпишат молбата за напускане при постъпване на работа. Има случаи обаче, когато молбата се подписва и от дългогодишни служители. В Областната инспекция по труда не е постъпвала нито една жалба за подобен случай. Затова няма и установени нарушения, разкри шефът на инспекцията Иван Иванов. В инспекцията обаче се оказаха наясно със схемата. „Практиката не е нова. Тя съществува откакто я има възможността за прекратяване на трудовия договор по молба на работника", коментира Иванов. По думите му понякога работодателите злоупотребяват с работниците и ползват такива начини на принуда. Подобна практика се прилага основно в по-малки предприятия, посочи Илия Илиев - председател на Регионалния съвет на КНСБ във Варна. Според него този метод противоречи на Кодекса на труда. След подобно „напускане по взаимно съгласие", на трудовата борса работникът получава обезщетение само в рамките на 4 месеца, докато при съкращаване има право на обезщетение за срок до 1 година. По този начин работодателите пък си спестяват две заплати - една за периода на предизвестие и една за обезщетението при съкращаване, обясни Илиев. По принцип не би трябвало хората да се съгласяват, но са принудени заради безработицата, смята местният лидер на КНСБ. Ако бъдат констатирани, подобни нарушения могат да доведат до глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. за първо нарушение. Санкцията е предвидена в Кодекса на труда и е за нарушение при прекратяване на трудово правоотношение от страна на работодателя - когато не оформи своевременно документите за прекратяване, обясни Иванов. Не подписвайте неща, с които не сте съгласни, посъветва шефът на Инспекцията по труда.

   

0 коментарa

Виж още