ВАС възстанови Любомир Любенов като началник на РИО Стара Загора

ВАС възстанови Любомир Любенов като началник на РИО Стара Загора

С Решение от 8 май т.г. петчленният състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени заповедта на министъра на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов за дисциплинарно наказание - уволнение, на началника на Регионалния инспекторат по образованието - Стара Загора, Любомир Любенов от дата 29 юли 2010 г. И тричленният, и петчленният състав на Върховния съд отхвърлят всички процедури и мотиви за преустановяване на служебните взаимоотношения между министерството и Любомир Любенов. Помолен за коментар, г-н Любенов заяви, че ще спази законовите срокове за освобождаване от сега заеманата от него длъжност като помощник-директор в ЧСОУ "Делфините" на Старозагорските минерални бани и в изискуемия по закона срок, до 14 дни, ще се върне на работното си място в Инспектората. Относно освобождаване на заеманата вече от Татяна Димитрова длъжност - началник на РИО след спечелен конкурс, юристи се произнесоха, че процедурата е уточнена в Закона за държавния служител, т.е. органът по назначаването следва да прекрати правоотношенията, въз основа на влязло в сила съдебно решение. Любомир Любенов е роден на 6 март 1960 г. в Павел баня. Бил е преподавател по математика в две висши училища и ГПЧЕ "Ромен Ролан". Заема длъжността "началник" на РИО на 6 март 2002 г. Има висше математическо образование. Автор и съавтор е на 6 книги и математически сборници, издател на в. "Математическа поща" и на списание "Математика от първи до четвърти клас", член на Редколегията на списание "Математика и информатика", издавано в Сингапур. Росица РАНЧЕВА

   

0 коментарa

Виж още