Вдигат всички пенсии от 1 януари 2013 г.?

Вдигат всички пенсии от 1 януари 2013 г.?

Държавните служители ще получат еднократно увеличение на заплатите догодина, но ще плащат сами 40% от осигуровките си. Това е едно от предложенията за стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система, обсъдено днес от Националния съвет за тристранно сътрудничество, пише Vesti.bg. Сега държавата плаща изцяло осигуровките. Предвижда се, както е в реалния сектор, и държавните служители да плащат вече 40%, а държавата 60% от осигуровките, като това бъде съпроводено с еднократно целево увеличаване на техните възнаграждения, така че реалният доход, който получават, да не бъде намален, съобщи Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал. Друго предложение е да се прецизира начинът, по който се определя размерът на дължимите осигурителни вноски в солидарната пенсионна система за работещите в системите на специалните ведомства. Плащаните там осигуровки не съответстват на продължителността и размера на получаваните след това пенсии. Оценката е, че би трябвало там да се завишат от порядъка на 15 процентни пункта плащаните осигуровки, за да се получи такова съответствие. Беше изказана позиция, че в хода на подготовката на бюджета за следващата година тези предложения ще бъдат взети предвид, каза Васил Велев. Съвместните предложения на работодатели и синдикати, обсъдени на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество са били в два раздела. Първият е за стабилизиране на осигурителната система, подобряване контрола и развитие на пенсионната система. Втората тема е свързана с предложения за промени в Кодекса на труда за подобряване на социалния диалог. Постигнато е съгласие всички пенсии да бъдат актуализирани от 1 януари 2013 г., независимо с какъв процент, съобщи след заседанието изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев. Вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков е подкрепил идеята всички пенсии да бъдат променени с еднакъв процент, в зависимост от възможностите на бюджета. Обсъдено е било криминализиране на умишленото укриване на осигурителни вноски да се осъществи чрез промяна в Наказателния кодекс, като се спазва същият подход, както при укриване на дължимите данъци, тоест тази практика при укриване на данъци да се разпростре законодателно и при умишлено укриване на осигурителни вноски. Едновременно с това предложението на социалните партньори е лихвата, която се плаща при забава на осигуровки, която в момента е основен лихвен процент плюс 20 пункта, да се намали на основен лихвен процент, плюс 10 пункта или законовата лихва, по която се олихвяват всички забавени други държавни вземания.

   

0 коментарa

Виж още