Вдигат заплатите на войниците от Българската армия с 33%

Вдигат заплатите на войниците от Българската армия с 33%

Министърът на отбраната Николай Цонев разпореди да бъдат допълнително увеличени заплатите на кадровите военнослужещи в Българската армия, освен одобреното от правителството увеличение от 1 юли тази година, предаде пресцентърът на Министерството на отбраната. За изпълнение на взетото решение не се изискват допълнителни средства от държавния бюджет, тъй като то е в резултат на извършените административни и структурни реформи, довели до икономии във фонд работна заплата в Министерството на отбраната. Най-висок процент увеличение ще получат войниците като основната им месечна начална заплата става 520 лв., което е с 33% повече от досега действащото щатно разписание, на ефрейторите увеличението е с 31,5%. В зависимост от съответното звание и степен сержантите получават увеличение от 13,26% до 22,36% и офицерите от 10,05% до 15,44%. Това е най-голямото процентно увеличение на заплати на българските войници за последните години. То цели да се осигури заплащане на военнослужещите, адекватно на отговорностите в упражняваната професия и създаване на условие за мотивация за постъпване и задържане на кадрова военна служба. Приетото увеличение е в съответствие с Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015г., утвърден с ПМС №54 от 2008г. и е насочено към привличане на млади хора на кадрова военна служба. Увеличението е в резултат на намаляване на числеността на кадровите военнослужещи. Определянето на размерите на основното месечно възнаграждение е с акцент върху размерите на същото за кадровите войници (изпълнителски състав) и младшия команден състав - сержанти и офицери с младши офицерски звания. То цели определяне на по-високи размери на основните месечни възнаграждения на тези категории личен състав, създаващи условие за мотивация за постъпване и задържане на кадрова военна служба на кадровите войници, сержанти и младши офицери.

   

0 коментарa

Виж още