Вдигат цените на застраховките "Гражданска отговорност"

Вдигат цените на застраховките "Гражданска отговорност"

Цените на застраховките "Гражданска отговорност" ще се променят, защото резултатите в момента показват огромна загуба от тази застраховка за почти всички застрахователи - близо 40 млн. лв. за първите шест месеца на годината. Това съобщи вчера Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управлението "Застрахователен надзор". "Очаква се плавно движение на цените нагоре за година-година и половина и в края на този период поскъпването вероятно ще е двойно", прогнозира тя и допълни, че почти никоя компания не е събрала толкова пари, колкото са направените разходи за обезщетения. Едно бъдещо поскъпване трябва да компенсира загубите. Агайн информира също така, че в момента всички застрахователи трупат загуби и не се знае в кой момент това може да застраши стабилността на системата. Това е най-евтината застраховка и тя се продава под своята себестойност. Още преди 2 години беше ясно, че цената на "Гражданска отговорност" трябва да отиде на много по-високи равнища. Когато КФН промени регулацията и премахна минималните цени, от 120-140 лв. застраховките паднаха до 60-80 лв. в резултат на изключителната конкуренция в този отсек от пазара. Причината за това, което трябва да се случи, не е в това, че сме в единния европейски пазар - "Гражданска отговорност" у нас не може да стане колкото е в Германия. "Но спрямо нашите условия всички бихме искали размерът на обезщетенията да нараства", отбеляза Ралица Агайн и посочи като пример - автосервизите, където всички услуги са с нови цени. За периода януари-юли 2008 г. записаните премии в общото застраховане са в размер на 847 690 хил. лв., а в животозастраховането - 156 303 хил. лв., сочат данните на комисията. Ръстът спрямо същия период на предходната година е съответно 22,7 и 28,3 процента, или общо за застрахователния сектор - 23,5 на сто. Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки "Автокаско" (46,6 процента) и "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и използването на МПС" (22,8 на сто), или общо 69,4 процента от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество", премийният приход от които възлиза на 142 268 хил. лв., или 16,8 на сто от общия премиен приход. Увеличението на премийния приход за целия общозастрахователен сектор в абсолютна стойност се изчислява на 156 630 хил. лв., като най-голям принос в него - от 89 425 хил. лв., има застраховка "Автокаско", следвана от "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" - 48 066 хил. лв., и имуществените застраховки - 7047 хил. лева.

   

0 коментарa

Виж още