Великотърновският университет увеличава капацитета си с 45 %

Великотърновският университет увеличава капацитета си с 45 %

От 10 000 на 14 200 студенти и докторанти се увеличава капацитетът на университет "Св. св. Кирил и Методий" във Велико Търново, определен с решение на Акредитационния съвет от 29 юни 2006 г. по процедура за институционална акредитация, съобщиха от висшето учебно заведение. Решението е взето на заседание на Акредитационния съвет, проведено на 18.12.2008 г. Ректорът на Великотърновския университет проф. Пламен Легкоступ е уведомен с писмо от председателя на Националната агенция по оценяване и акредитация проф. Иван Панайотов за изменението на определения при институционалната акредитация капацитет на университета. Увеличението на капацитета е близо 45 %, което е изключителен растеж за университета и е най-голямо в сравнение с увеличението при другите висши училища. То се дължи на своевременните реформи и изпълнение на препоръките на Националната агенция по оценяване и акредитация за кратък период от време. Увеличен е броят на преподавателите на основен трудов договор от 543 на 580, а е намален броят на хоноруваните от 353 на 243. Общият брой на преподавателите е увеличен от 896 на 923. Увеличени са аудиторната площ и учебните места. Приет и утвърден е нов Наръчник по управление на качеството на обучение, създаден е Университетски кариерен център, а като цяло агенцията оценява като добри сегашните финансови показатели на университета.

   

0 коментарa

Виж още