Венелина Попова печели делото срещу "Габровница" АД

Венелина Попова печели делото срещу "Габровница" АД

Окръжен съд - Стара Загора, отхвърли иска на "Габровница" АД срещу кореспондентката на Българското национално радио Венелина Попова като "неоснователен и недоказан". Заради публикацията във в-к "Политика" от юни 2007 г. под заглавие "Турска сеч бастиса Розовата долина" предприятието за производство на плочи от дървесни частици в с. Горно Сахране поиска 30 000 лева обезщетение за нанесени неимуществени вреди. В иска на турската фирма пише, че Попова съзнателно е изкривила фактите, злепоставила е ищеца пред обществото, държавни и други органи и не на последно място пред бизнес-партньорите му. Нещо повече: много от клиентите на "Габровница" АД спрели доставките на суровина и фирмата не работила четири месеца, а други клиенти отказали да купуват готова продукция. Освен всичко друго, публикацията на колежката и изявите й по Националното радио пък създавали и етническо напрежение. Защитата на Попова в лицето на адв. Александър Желязков представи редица документи както за констатирани от РУГ сериозни нарушения от дърводобиващи фирми, доставчици на "Габровница" АД, така и от Министерството на околната среда и водите за значителни замърсявания, вследствие на производствената дейност на фирмата. В качеството си на свидетел по делото беше разпитан екологът на фирмата Жеко Байчев, който призна, че на 16 ноември 2006 г. има наложена текуща месечна санкция в размер на 10 723 лева за изпускане в атмосферния въздух на емисии прах от сушилен цех, надвишаващи 58 пъти допустимите. След това се взели мерки и тези емисии станали по-малки. Недоказани останаха обвиненията в уронване на доброто име на "Габровница", тъй като недоволството срещу предприятието не е от вчера. Освен изявите на неправителствената организация "За чиста Розова долина", срещу чийто председател Крум Владев също има дело за 30 000 лева, обстановката беше отразена и от пряко предаване на Нова телевизия, в която жителите на Горно и Долно Сахране изплакаха болката си. Съдебният състав, ръководен от съдия Анна Трифонова, не прие като доказателство и аудиозапис от пресконференция на гражданското сдружение, нито пък диска, изпратен от БНР. Впрочем, според адвокат Желязков, тук се е получило нещо много интересно, което можело да се тълкува и като документна измама. Записът от Националното радио пристигнал, според ищеца, по куриер, но защитата на "Габровница" не предостави задължителното в такива случаи придружително писмо, което да установи кой точно го е изпратил. Освен това от БНР категорично са заявили, че не са пратили подобен запис. Не мина и твърдението за нанесени нематериални щети, тъй като посочените от турската фирма вреди са материални. В тази връзка не са представени никакви доказателства за евентуално пропуснати ползи. Заключението на съда е, че в счетоводния баланс на дружеството на търговеца няма неимуществени активи и пасиви и затова искът е неоснователен. Попова и съавторите й в публикацията във в-к "Политика" не могат да бъдат съдени съобразно предявения иск и за квалификацията по отношение на прокуриста на "Габровница" АД. Сам ищецът посочва, че възприема написаното като отнасящо се до физически лица, така че не може да се приеме за основателно твърдението му, че всяка обидна дума по отношение на прокуриста се явява такава и спрямо дружеството. Така на практика всички обвинения срещу Венелина Попова отпаднаха. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Пловдивския апелативен съд. Най-вероятно ще бъде прекратено и делото на "Габровница" АД срещу председателя на сдружение "За чиста Розова долина". Защитата на Крум Владев оспори подписа на бившия прокурист на фирмата под един от документите и поиска той да бъде призован като свидетел. Прокуристът обаче от доста време не е в България и едва ли ще се появи в съдебната зала.

   

0 коментарa

Виж още