Вечерен час за тийнейджърите

Вечерен час за тийнейджърите

Въвеждане на вечерен час до 22 часа за тийнейджърите между 14 и 18 години, предвиждат промени в закона за закрила на детето, които парламентът прие на първо четене. Дете, което не е навършило 14 години, няма да може да излиза без придружител след 20.00 часа. Родителите, настойниците и попечителите са длъжни, ако не могат сами да придружат децата си на обществени места, да им осигурят пълнолетен придружител, предвиждат измененията. Иначе ги грози имуществена санкция от 300 до 500 лева, а при повторно нарушението глобата е от 500 до 1000 лева. Променят се и санкциите за търговците, които продават алкохол и цигари на непълнолетни, които от сегашните 1000 до 2000 лв. стават от 2000 до 4000 лева. Въвежда се и нова санкция за установяване на повторно нарушение – временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.

   

0 коментарa

Виж още