Вече можете да подавате данъчна декларация

Вече можете да подавате данъчна декларация

Двама души са подали данъчните си декларации за новата година още в първия работен ден, съобщават от НАП Стара Загора. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация е 30-ти април.Декларация трябва да подадат всички, които през изминалата година са получили доходи от дейност като едноличен търговец, свободни професии, извънтрудови правоотношения, отдаване под наем или извършване на патентна дейност. В закона са определени и нови осигурителни такси за данъчни облекчения. За деца те са 420 лв. за едно дете, ненавършило пълнолетие, 840 лв. за 2 деца, 1260 лв. за 3. Повечето данъкоплатци няма да доплащат, тъй като от миналата година действа, т. нар. "плосък данък". С него, авансово са удържани всички дължими налози. Новата декларация от днес може да се разпечата от сайта на Националната агенция за приходите, да се вземе от офисите й или да се копира. Декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца е достъпна в сайта на НАП www.nap.bg в рубриката "данъци", подрубрика "документи за изтегляне - декларации за физически лица". Срокът за подаване на годишната данъчна декларация и за внасяне на дължимия данък е до 30 април.Когато годишната данъчна декларация е подадена до 10 февруари и в същия срок е внесен и поне част от дължимият данък, лицата ще ползват отстъпка от 5%. 5% отстъпка ще се ползва и ако годишната данъчна декларация е подадена до 30 април по електронен път, подписана е с електронен подпис и данъкът е внесен в същия срок. Двете отстъпки не могат да се ползват едновременно.

   

0 коментарa

Виж още