Взеха проби за изследване в Щутгарт

Взеха проби за изследване в Щутгарт

Внушителна група от старозагорци - представители на РИОСВ, РЛ към ИАОС, РИОКОЗ, РЦЗ, Тракийския университет, Общинския съвет, Общинската администрация и Гражданско обединение, вчера участваха в пробонабирането във връзка с поредния мониторинг на околната среда на територията на Община Стара Загора. Той се провежда по инициатива на Общината и е в изпълнение на Решение 254/18.09.2008 на Общински съвет - Стара Загора. Проби от почви, подземни води и биологичен материал бяха взети от шест населени места - Змейово, Борилово, Остра могила, Казанка, Старозагорски бани и Пъстрово, на територията на Община Стара Загора. Те ще бъдат изпратени за анализ от акредитирана лаборатория при "Умвелт институт" - Щутгарт, Германия. Както в предходните години, така и сега биологичният материал ще се изследва за съдържание на тежки метали - олово, арсен, кадмий, хром, мед, цинк, манган, никел. Ще се изследва и PH на почви и води. Андоний Тенчев - управителят на Института за околна среда - "Зинлаб" ЕООД - София, който е дъщерна фирма на Щутгартския институт, лично получи проби от кметове и жители на селата. Той също участва лично в пробонабирането. Представителят на "Зинлаб", който се оказа, че е старозагорец по месторождение, увери, че е истински загрижен и съпричастен към екологичните проблеми на нашия регион. До ден-два взетите проби от почва, подземна вода, грозде, ябълки, орехи, круши, домати, зеле, гъби и борови иглички ще отпътуват за Щутгарт. До две седмици се очаква да имаме и резултат от анализа им. Референтни проби ще бъдат оставени на съхранение и в Стара Загора. Надяваме се, че при настоящия екологичен мониторинг, за разлика от предходните, освен протоколите от изследванията, финансиращата институция - Община Стара Загора, ще получи и анализ от изследванията.

   

0 коментарa

Виж още