Визията на Министерството на културата за “Ески джамия”

Визията на Министерството на културата за “Ески джамия”

Областният управител Мария Нейкова получи писмо от министъра на културата професор Стефан Данаилов относно визията на Министерството на културата за “Ески джамия”. В писмото министър Данаилов пише: “Във връзка с възможностите за финансиране на сградата на “Ески джамия”, град Стара Загора по схема BG 161 PO 001/31 “подкрепа на паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма”, Ви уведомявам, че Министерството на културата работи по проект за “Музей на религиите”. За целта, на което МК е възложило допълнително археологическо проучване в пространството под галерията от интериора на молитвения салон и околното пространство на сградата. В проекта ще се предвижда укрепване на сградата, реставрация на стенописите, експониране на околното пространство и създаване на експозиция, като “Музей на религиите”, запазваща, реставрирана и експонирана средновековна черква, Тракийския некропол и др. специфични елементи на културното наследство, разкрити и проучени в пространството на храма. Основното изискване, за да бъде одобрен проектът е собствеността да е държавна с предоставени права за управление на Министерството на културата. Второто условие е функцията да допринася за устойчивото развитие на туризма, което отговаря на музей, а функцията действащ молитвен храм, не би отговаряла на изискванията. Сумата, предвидена за реализация на проекта, е 2 500 000 лева.” Миналата седмица госпожа Нейкова за пореден път изпрати свое становище до министъра на културата, в което изрази категоричната си позиция, че “Ески джамия” може да бъде реконструирана единствено и само като музей на религиите. В писмото си областният управител настоя министърът на културата да изрази категорично своята позиция, че “Ески джамия” не може да изпълнява функциите на действащ молитвен храм.

   

0 коментарa

Виж още