Висока доходност регистрират българските филиали на три гръцки банки

Висока доходност регистрират българските филиали на три гръцки банки

ОББ е най-печелившата гръцка банка, пише днес гръцкият вестник “Имерисия”. Тя е собственост на Национална банка на Гърция. През 2008 г. тя е регистрирала чисти печалби от 106,6 млн.евро. Висока доходност, която надвишава 187 млн.евро, регистрират през 2008 г. българските филиали на три гръцки банки – Национална банка на Гърция, Евробанк и Пиреос банк. От година на година те повишават резултатите си, запазвайки паралелно с това мястото си – трето, пето и седмо, по критерий активи сред 30-те местни и чуждестранни банки, които работят в България. Чистите печалби на ОББ спрямо 2007 г. са скочили с 12,8%. Увеличаването на доходността се дължи на покачване на приходите от лихви. Българският филиал на Евробанк почти е удвоил чистите си печалби и те възлизат на 49,9 млн.евро. Задоволителни са и резултатите на филиала на “Пиреос банк”, чиито печалби са достигнали 30,57 млн.евро. В България дейност развиват Емпорики банки и Алфа банк, които още не са оповестили резултатите си за 2008 г.

   

0 коментарa

Виж още