Влезе в сила заповедта за въвеждане на режим в потреблението на газ

Влезе в сила заповедта за въвеждане на режим в потреблението на газ

Заповедта за въвеждане на ограничителен режим в потреблението на природен газ на територията на цялата страна влезе в сила от 8.00 часа тази сутрин. Заповедта, подписана снощи от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров, е мотивирана от спирането на доставките от природен газ без предварително предупреждение. Заради спирането на доставките преносното и разпределителните предприятия не могат да осигурят пренос през съответните мрежи на договорените количества газ за време, по-голямо от 48 часа. Заповедта предвижда предоставяне на количество природен газ под договореното и ограничаване на параметрите на подавания природен газ под договорения часов разход и налягане към стопански потребители с непрекъсваем технологичен режим на работа. Ограничението се отнася и за топлофикационни дружества за осигуряване потребностите от топлинна енергия на болници, детски градини, училища и други социални заведения; за газоразпределителни дружества, за осигуряване потребностите от природен газ на стопански потребители с непрекъсваем технологичен режим на работа без алтернативно гориво и потребители за битови нужди, разположени на тяхна територия, както и за потребители – доставчици на топлинна енергия за болници, детски градини, училища и други социални заведения. Снабдяването за всички останали потребители на природен газ в страната, присъединени към мрежите на оператора на преносното предприятие се прекъсва.

   

0 коментарa

Виж още