Влезе в сила Финансовото споразумение по JESSICA

Влезе в сила Финансовото споразумение по JESSICA

На 19 октомври 2010 г. се обнародва законът за ратификация на Финансовото споразумение между правителството на Република България, представлявано от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по JESSICA, с което споразумението официално влиза в сила. С влизане в сила на споразумението, България се нарежда сред първите страни-членки, които започват реално да изпълняват този нов инструмент на Структурните фондове на ЕС. В изпълнение на споразумението, предстои Европейската инвестиционна банка да обяви покана за избор на Фондове за градско развитие съответно за София и за шестте големи градове – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Фондовете за градско развитие ще имат за задача да инвестират финансовият ресурс по JESSICA, на обща стойност 33 милиона евро, в публично частни проекти или други проекти за устойчиво градско развитие, чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции или дялово участие.

   

0 коментарa

Виж още