Внимавайте със здравните осигуровки след завършване на средното образование!

Внимавайте със здравните осигуровки след завършване на средното образование!

Всички деца до 18-годишна възраст и после, в случай, че учат редовно до приключване на средното си образование, студентите, които се обучават редовно във висши учебни заведения до изпълване на 26- та си годишна възраст, както и докторантите редовно обучение по държавна поръчка, биват осигурявани за сметка на държавния бюджет. Друг е въпросът, ако децата подлежат на осигуряване на някакво друго основание по реда на чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. Учениците, които са навършили 18- та си годишна възраст и са завършили средното си образование през учебната 2015-2016 г., трябва да плащат вноските си за здравно осигуряване за лична сметка за периода от завършване на училище до записването им в съответното висше учебно заведение или до намиране и започване на работа.

В повечето случаи проблемът се състои в това, че учениците завършват 12- ти клас до края на месец юни на текущата година, а следването започва през септември или октомври месец. В интервала юли - септември те не подлежат на  осигуряване за сметка на републиканския бюджет, защото фактически не са в нито една от двете категории – те нито са  ученици, нито са студенти. За този междинен период бъдещите студенти се налага сами да си платят здравно-осигурителните си вноски.

Тъй като НАП е компетентната институция, в чиито задължения влиза събирането на здравно-осигурителни вноски и носи отговорност за здравно-осигурителния статус на всички граждани, при нужда от информация трябва да се обърнете към агенцията или нейните териториални дирекции.

   

0 коментарa

Виж още