Водата в Дъбрава вече става за пиене

Водата в Дъбрава вече става за пиене

Взетите за анализ води от четири местни водоизточника на старозагорския квартал "Дъбрава" на 13 октомври 2008 г. нямат отклонения от санитарно-техническите норми и правила при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода, съобщи за "Старозагорски новини" д-р Каталина Вълкова, началник на отдел "Контрол на нехранителните обекти и стоки" при Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). Органолептичните, физико-химичните и микробиологичните параметри отговарят напълно на изискванията за качество на водата. През август т.г., по сигнали на жители от квартала, РИОКОЗ установи замърсявания във водата в Дъбрава, които я правеха негодна за питейно-битови нужди. Тогава инспекторите констатираха сериозни разминавания по микробиологичните показатели със замърсяване 30 пъти над допустимото. Общинската администрация взе незабавни мерки за отстраняване на проблема. На гражданите беше осигурена ежедневно прясна вода с водоноска и беше ограничен достъпът до каптажа. Възложено беше на специализираната фирма "ВиК" прочистване и хлориране на каптажите и извършване на всички необходими действия. От 47 години живописното място е обявено за квартал на областния град. Оттогава досега нищо не е направено за малкото останали да живеят там възрастни хора. Въпреки ежегодните жалби, те нямат улици, магазини, медицинско обслужване и телефони. Нямаха и спирка с навес за чакане на автобуса, който два пъти на ден ги свързва с цивилизацията. Поводът за проблемната вода активизира действията на новата кметска администрация. Още през септември е поставена така желаната автобусна спирка. След приключване на търга за превозвач по линиите на общинската транспортна мрежа ще се ликвидира още една несправедливост към гражданите на квартал "Дъбрава", каза зам.-кметът Боян Даскалов. Поради недоглеждане при подписване на договорните книжа, предишната управа е ощетила пътуващите, които се таксуват само по линията "Дъбрава" - "Стадиона", а не както е редно за целия маршрут. Освен това през следващата година поетапно ще се решават всички поставени справедливи искания.

   

0 коментарa

Виж още