Водата в Малко Кадиево и Коларово е негодна за пиене

Водата в Малко Кадиево и Коларово е негодна за пиене

Водата от водоснабдителната мрежа в селата Малко Кадиево, община Стара Загора, и с. Коларово, община Раднево не съответства на изискванията на Наредба No 9 от 2001 г. на МЗ, МОСВ и МРРБ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщиха от РЗИ Стара Загора, след като станаха ясни резултатите от лабораторните изследвания. Водата в двете населени места да не се използва за питейно-битови цели от населението! Екипи на „ВиК” ЕООД – Стара Загора извършват необходимите мероприятия за възстановяване качеството на питейната вода, съответстващо на нормативните изисквания. РЗИ – Стара Загора ще уведоми своевременно компетентните органи и населението при възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобразно нормативните изисквания, доказано чрез лабораторни анализи. Резултатите от първите взети проби питейна вода в селата Бъдеще, Петрово, Памукчии, Арнаутито, Ловец, Mаджерито и Загоре, общ. Стара Загора, с. Ястребово и с. Средец, общ. Опан, с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, с. Димитриево, общ. Чирпан и с. Боздуганово, общ. Раднево съответстват на нормативните изисквания. РЗИ продължава контрола върху качеството на питейната вода в областта с приоритет в засегнатите от наводненията населени места.

   

0 коментарa

Виж още