Водата в селата Горно Ботево и Пшеничево е годна за пиене

Водата в селата Горно Ботево и Пшеничево е годна за пиене

Жителите на селата Горно Ботево и Пшеничево могат да използват водата в селата за питейно-битови нужди. Анализите на взетите на 11 май проби от Регионалната здравна инспекция не показват отклонения от изискванията за качество. Водата в двете села от общината бе с влошено качество, заради обилния дъжд, който валя в Старозагорско на 8 май. В този ден жителите в двете села бяха уведомени да не използва водата за пиене и приготвяне на храна. Със съдействието на БЧК Стара Загора и транспорт от община Стара Загора бе осигурена 1 800 л. минерална вода.

   

0 коментарa

Виж още