Водата в старозагорските села Пъстрово и Горно Ботево не е годна за пиене

Водата в старозагорските села Пъстрово и Горно Ботево не е годна за пиене

Водата в две старозагорски села - Пъстрово и Горно Ботево не е годна за пиене, съобщиха от Регионалната здравна инспекция в града. При проведен на 28 и 30 октомври мониторинг на водата, подавана за питейно-битови нужди на с. Пъстрово, са констатирани отклонения по биологични показатели. По този повод инспекторите са предписали на населението да не използва питейната вода за пиене, миене и готвене , до получаване на допълнителни указания от РЗИ. Водата в с.Горно Ботево е била мътна, поради което водоподаването на селото е било спряно. Екипи на ВиК работят и в двете села за премахване на причините за влошеното качество на водата.

   

0 коментарa

Виж още