Водата от три водоизточника в Стара Загора е добра за пиене

Водата от три водоизточника в Стара Загора е добра за пиене

Резултатите от пробите вода, взети от наблюдаваните пунктове от водоснабдителната мрежа на Стара Загора от трите контролирани водоизточника в квартал „Дъбрава" и водата от чешма „Три чучура" показват съответствие с изискванията на Наредба №9 на МЗ за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели. РИОКОЗ продължава да пробонабира вода от всички чешми, известни на институцията, от които старозагорци наливат вода за пиене. Продължават проверките в хранителните обекти и на големите вериги е предписано да се преустанови достъпа на клиенти до неопаковани хранителни продукти, които не подлежат на измиване и допълнителна термична обработка. С цел контрол на засиления дезинфекционен режим се вземат смивове от работна среда и ръце на персонал. Вземат се проби от готови за консумация храни за установяване на евентуално замърсяване. Предписана е дезинфекция на автобусите за градски и междуградски обществен транспорт. Проверките и изследванията продължават, информират от РИОКОЗ.

   

0 коментарa

Виж още