Водният транспорт с 35 на сто спад за година

Водният транспорт с 35 на сто спад за година

Превозените товари от сухопътния и водния транспорт нарастват с 4.6% през третото тримесечие, спрямо предходните три месеца, показват предварителните данни на НСИ. Увеличение се наблюдава както при вътрешните, така и при международните превози. В същото време индексът на извършената работа, която е резултат от действителното разстояние, на което са превозени товарите, намалява с 8.5%. Общият индекс на превозените пътници от сухопътния и водния транспорт и градския електротранспорт намалява с 0.9% спрямо предходното тримесечие, а на извършената работа се увеличава с 2.0%, като последното е следствие от сезонен фактор - туристическия пътникопоток. През третото тримесечие на 2011 г. превозените пътници са 124 409.2 хил. или с 2.4% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2010 година. При превозените товари от водния транспорт през третото тримесечие на 2011 г. е регистриран спад от 35.1% спрямо същото тримесечие на 2010 г., което се дължи основно на по-малкото превозени товари от морския транспорт. Намаление се наблюдава и при речния транспорт, при който превозените товари са с 9.0% по-малко от отчетените през съответния период на предходната година. Данните от една страна са позитивни, тъй като ръстът в сухопътните товарни превози отразява възстановяването на икономиката на страната. Но силният спад на водния транспорт показва, че наличие на натиск върху външната търговия, който липсваше в края на миналата и началото на тази година. Донякъде понижението се дължи и на сезонни фактори. В същото време спадът при пътническите превози в разгара на туристическия сезон показва тежкото състояние на вътрешния пазар. Транспортните услуги са много важен индикатор за икономическата активност и свиването на обемите на товарите във водния транспорт и разстоянието на превозите като цяло, показват натиска, оказван от икономическите и дългови проблеми в еврозоната, върху търговията в България. Натиск, който вероятно ще има значително негативно влияние върху растежа на българската икономика през последното, и по принцип най-силно, тримесечие на годината.

   

0 коментарa

Виж още