Военно общежитие и Център за социално обслужване ще бъдат открити утре

Военно общежитие и  Център за социално обслужване ще бъдат открити утре

Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев получи официална покана да участва на 15.05.2009г. от 12.00 часа в официалното откриване на Военното общежитие в гр.Стара Загора /срещу БИЛЛА/. Военното общежитие разполага с 19 единични стаи и 32 апартамента . Сградата е четири етажна , изцяло обновена. Общежитието е обзаведено по стандартите на служебните жилища . Изградени са перални помещения , фитнес зала , заседателна зала , паркинг за автомобили и детска площадка . Общежитията на Министерство на отбраната са предназначени за временно ползване на кадрови военнослужещи и граждански лица от Министерство на отбраната , които не са осигурени с друго жилище в населеното място , където служат / работят / . Жилищното настаняване на нуждаещите се кадрови военнослужещи е комплекс от действия за осигуряване на оборотни жилища от фонда на Министерството на отбраната за срока на кадровата им военна служба . На 16.05.2009г. от 11.30 часа в сградата на Военен клуб – Чирпан , ще бъдат официално открити Център за индивидуално социално обслужване /ЦИСО/, Дневен център за военно-патриотични съюзи и кухня по проект “Признателност” . През 2006г. Изпълнителна агенция "Социални дейности на МО" постави началото на нов модел на развитие на социалната политика на Министерството на отбраната, чрез реализирането на проекта "Център за индивидуално социално обслужване" . Дейността на ЦИСО е комплекс от подпомагащи дейности, насочени към постигане на по-добро качество на живот, достойнство и отговорност на основата на индивидуалните способности, междуличностните отношения и ресурсите на центъра . Предметът в дейността на Центъра за индивидуално социално обслужване в гр. Чирпан е осъществяване на пряк и непосредствен контакт с всички категории потребители на социални услуги от системата на МО и БА за удовлетворяване на техните права и интереси. Потребители на социалните услуги: o Кадрови военнослужещи o Кадрови военнослужещи от резерва o Граждански лица o Военноинвалиди o Военнопострадали o Ветерани от войните o Членове на военно-патриотичните съюзи o Семействата на участващи в задгранични мисии o Обучаващи се във висшите военни училища и ВА "Г.С. Раковски" o Деца на загинали военнослужещи при изпълнение на служебния си дълг o Семействата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг Изпълнителна агенция “Социални дейности на МО” полага грижи за членовете на военно-патриотичните съюзи, които са в затруднено материално и здравословно положение, чрез създаване на кухни по проект “Признателност”. Чрез тях се предоставя безплатен обяд през работната седмица на пенсионирани военнослужещи, ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали и други нуждаещи се лица с принос към отбраната на страната. От 2008г. се изграждат и дневни центрове за военно-патриотични съюзи. Те осъществяват комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване през деня, свързано със задоволяване на ежедневните потребности от организиране на свободното време и личните контакти, преодоляване на изолацията, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора.

   

0 коментарa

Виж още