Временна забрана за приемане на заявления за промяна на статута на земя с цел изграждане на ВЕИ

Временна забрана за приемане на заявления за промяна на статута на земя с цел изграждане на ВЕИ

Близо 500 заявления са подадени в Министерство на земеделието и храните (МЗХ) за промяна на статута на земеделска земя за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това обяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов в Берлин, където участва в най-голямото изложение за земеделие и хранителна промишленост „Зелена седмица”. Според него заявленията все още не са разгледани. Става въпрос за искания за промяна на статута общо за около 7500 дка земеделска земя, предимно от първа до четвърта категория, уточни министър Найденов и допълни, че това е най-плодородната земя. Той съобщи, че ще бъде внесено предложение за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. В него ще се предложи да бъде забранена промяната на статута на земеделски земи от първа до четвърта категория за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Министър Найденов каза, че на среща с министрите на околната среда и водите Нона Караджова и на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков са се разбрали на тристранна среща да бъде временно преустановено приемането на документи за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за срок от 6 месеца. През това време ще бъдат разгледани постъпилите до момента искания, които са за изграждане на фотоволтаични и вятърни централи за около 12 000 мегавата. Временната забрана за приемане на заявления ще бъде предложена от МОСВ и трябва да бъде одобрена с акт на Народното събрание, каза министър Найденов. Той допълни, че през тези 6 месеца ще бъдат синхронизирани законите на трите министерства при какви условия ще се разрешава изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

   

0 коментарa

Виж още