Временно преместват деца в други учебни заведения до приключване на ремонт на две детски градини

Временно преместват деца в други учебни заведения до приключване на ремонт на две детски градини

Във връзка с извършване на основни ремонтни дейности в ЦДГ № 68 „Патиланско царство" и ЦДГ № 35 „Свобода" със Заповед № 10-00-1878 / 16.08.2013 г. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, разпореди създаване на необходимата организация за работа на посочените детски градини, както и временно преместване на децата в други учебни заведения до приключване на ремонтите. От 22.08.2013 г. децата временно ще бъдат настанени както следва: -от ЦДГ № 68 „Патиланско царство" в ОДЗ № 34 „Райна Княгиня" с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христина Морфова " № 43; -от ЦДГ № 35 „Свобода" в ЦДГ № 17 „Знаме на мира" с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Георги Кюмюрев " № 22. Заповедта е поставена на видно място и в четирите детски градини.

   

0 коментарa

Виж още