Временно се скъсява маршрута на трамвайна линия № 6

Временно се скъсява маршрута на трамвайна линия № 6

Във връзка със строителството на метрото по ул. „Обелски път” и преустройство на трамвайната линия под метроестакадата при ул. „Дико Илиев” от 18.08.2012 г. до 04.30 часа 29.08.2012 г. се скъсява маршрута на трамвайна линия № 6 до трамвайно ухо „Връбница”. От 08.0 часа на 18.08.2012 г. до 24.00 часа 28.08.2012 г. трябва да бъдат поставени необходимите пътни знаци, съгласно одобрената схема за временна организация на движението, поддържането им и възстановяване на съществуващата организация на движение, след завършване на строителството.

   

0 коментарa

Виж още