Връчени актове за нарушения на „Строител ВД”

Връчени актове за нарушения на „Строител ВД”

Вчера на ръководителя на фирма „Строител ВД” Веселин Драгов е връчен Акт за установяване на административно нарушение №5588/9.09.2008 г. заради неспазване на чл.17 от Наредбата за обществения ред на Община Стара Загора, който гласи „Чл.17. Забранява се завземането под какъвто и да е предлог на сектори или части от общинска земя, пътища, пътеки, граници между имоти, кариери и други земни и водни площи”. В момента тече 3 дневен срок за писмено възражение на акта. Отделно са връчени три Акта установяване на административно нарушение – първият е на главния инженер на фирма „Стройинжект АД”, гр.София – за нарушение на чл.5 от Наредбата за обществения ред на Община Стара Загора в новостроящия обект МОЛ „Галерия”, където е изливан бетон в 23,10 мин. на 11 август. Другите два са за нарушение на Наредба за управление на отпадъците чл.38, т.38 за разпиляване на бетонна смес на няколко места по улици в града и са връчени на представители на фирми, които изграждат МОЛа. Община Стара Загора ще е безкопромисна към нарушаващите обществения ред и сигурността на жителите и – категоричен е кметът проф.Светлин Танчев. Напомняме, че „Строител ВД” - Веселин Драгов преди няколко дена "превзеха" площадката на Дома за сираци "Теофано Попова" унищожавайки баскетболните съоръжения и заплашвайки служител на дома с "подвеждане под отговорност ..." /каквото и да значи това на съвременен бизнес език/

   

0 коментарa

Виж още