Всички ТЕЦ-ове работят на пълно натоварване

Всички ТЕЦ-ове работят на пълно натоварване

Трите блока на ТЕЦ "Енел Марица-изток 3" работят с по 227 мегавата натоварване, четвърти блок е все още в рехабилитация, съобщи вчера пресаташето Косара Марчинкова. Разполагаме на склад с достатъчно въглища и необходимия за процеса на сероочистване варовик. Сероочистките работят и очистването на димните газове от серния диоксид е 94%. Със средно натоварване 1500 мегавата работят от началото на годината 8-те блока на ТЕЦ "Марица-изток 2", максималната мощност, която може да се достигне в момента, е 1530 мегавата. Централата също разполага с достатъчно въглища на склад, а доставките от "Мини Марица-изток" са ритмични и безпроблемни. В "Брикел" мощността е 180-190 мегавата, съобщи изп. директор инж. Георги Златев. За деня са прoизведени и 1700 тона брикети, търсенето е повишено, но не може да се каже дали е заради газовата криза или заради застудяването, добави той. Груба сметка показва, че при среден товар на Енергийния системен оператор от 6500 мегавата, около 35 на сто от потребяваната еленергия в страната се произвежда от централите в комплекса "Марица-изток".

   

0 коментарa

Виж още