Всяко взривно вещество-с уникален код

Всяко взривно вещество-с уникален код

Всяко взривно вещество, независимо от размера на неговата опаковка, да притежава уникален код, който ще позволи проследяването му от мястото на производство до крайния потребител. Това предвиждат промените в Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, които се очаква да бъдат гласувани от правителството. Целта е да не се допускат злоупотреби и кражби, като същевременно ще се улесни установяването на произхода на загубени или откраднати взривни вещества. Документът предвижда всеки обект за производство на взривни вещества за граждански цели на територията на Общността да получава собствен трицифрен код от компетентния национален орган на държавата, в която е установен. Въвежда се изискването производителите и търговците в сектора на взривните вещества да създадат и поддържат система за проследяване на взривното вещество през целия му жизнен цикъл – т. е. от мястото на производство и първото му пускане на пазара до крайния му потребител и употреба. Тези данни ще бъдат съхранявани за период от 10 години след доставката на веществата, дори в случаите, когато предприятието е прекратило дейността си. Производителите и търговците са длъжни, при поискване от компетентните органи, да представят тази информация. Според европейска директива новите разпоредби трябва да бъдат отразени в националното законодателство до 5 април тази година, а прилагането им започва от 5 април 2012 г.

   

0 коментарa

Виж още