Втора заповед във връзка с възникване на аварии по мрежите за високо и ниско напрежение

Втора заповед във връзка с възникване на аварии по мрежите за високо и ниско напрежение

с която Ръководителят на Мрежови експлоатационен район – Стара Загора /МЕР/ да организира бързо възстановяване на електрозахранването при възникване на аварии по мрежите с високо напрежение, Инженер енергиен диспечер ЕВН за област Стара Загора да организира незабавно информиране на дежурния в ОКИЦ на дирекция «Гражданска защита» за възникнали проблеми по електропреносната мрежа за населените места и бързо отстраняване на възникналите аварии. Телефон/факс на дежурния при ОКИЦ на дирекция «Гражданска защита» - 623 112; Телефон/факс на дежурния при Областен съвет по сигурността и управление при кризи – 630 579

   

0 коментарa

Виж още