Втори договор за над 4,5 млн евро от фонд „Козлодуй” за „Мини Марица-изток” ЕАД

Втори договор за над 4,5 млн евро от фонд „Козлодуй” за „Мини Марица-изток” ЕАД

Втори договор от програмата за рехабилитация на енергийната ефективност на тежкото минно оборудване в „Мини Марица-изток" ЕАД вече е факт. С подписването му се осигуряват безмъзмездно още 4 565 108,84 евро за енергийна ефективност в най-голямото въгледобивно дружество в страната. Тръжната процедура за избор на изпълнител бе проведена от отдел „Международни програми и проекти" в дружеството съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие. Изпълнителят „Риск Инженеринг"АД ще разполага със 104 календарни седмици за изграждане на информационни системи в on - line режим за оптимално натоварване и управление на лентовите системи и багерите, проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за енергиен мениджмънт и дистанционно отчитане на електромерите и устройствата за анализ на качеството на ел. Енергията, както и за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Комуникационна среда на територията на „Мини Марица-изток" ЕАД - оптична свързаност по гръмозащитното въже на трите рудника и Управлението. Този проект е вторият от трите проекта по Споразумението за безвъзмездна помощ, сключено на 25 юни 2009 г. с Международният фонд за подкрепа на извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй" (KIDSF), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и подкрепя програмата за рехабилитация на енергийната ефективност, на тежкото минно оборудване в „Мини Марица-изток" ЕАД. Общата стойността на споразумението възлиза на 21,5 милиона евро, от които безвъзмездно, „Мини Марица-изток" ще получи 15 милиона - 70%. Останалите 30% от финансовите средства ще бъдат под формата на съфинансиране на проекта. Предвижда се изпълнението на мащабна програма за рехабилитация на енергийното оборудване и повишаване на енергийната ефективност на тежкото минно оборудване, като се акцентира на няколко основни направления: Онлайн контрол на лентовите транспортьори и багерите, Енергиен мениджмънт на оборудването, чрез дистанционно отчитане на показанията и анализ на качеството на електроенергията, както и рехабилитация на подстанции и изграждане на нови силови трансформатори в рудниците „Трояново-север" и „Трояново 3".

   

0 коментарa

Виж още