Втори сме по искания за 4-часов работен ден

Втори сме по искания за 4-часов работен ден

Областната комисия по заетостта заседава утре Старозагорска област е на второ място в страната по броя на подадените молби по програмата за намаляване на работното време и компенсиране на част от доходите на работещите в индустрията и услугите, съобщи вчера министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. Желание за преминаване на 4-часов работен ден са заявили 2600 души. Най-много са кандидатите в Благоевград - 2945 души, а най-малко - в Кюстендил - 41. За областта обаче е предвидено от условията на ПМС No 44 да се възползват 986 души, за което се отпуска сумата от 350 хил. лв. В Стара Загора са подали молби 14 работодатели за 436 души, а в Казанлък желание са декларирали 1846 работници от 10 фирми. Областната комисия по заетостта ще заседава утре, за да определи кои ще се възползват от програмата, по която държавата ще компенсира заетите на четиричасов работен ден с половин минимална работна заплата в продължение на три месеца. 14-те старозагорски фирми миналата седмица бяха оценени по документи от Съвета за сътрудничество към Бюрото по труда. След приключване на процедурата директорите на бюрата по труда уведомяват одобрените работници. Парите се превеждат на дебитни карти на работниците за фактически отработено време. В Националния план за действия по заетостта за тази мярка са предвидени над 6.7 млн. лв. за над 18 700 души. До изтичане на срока - 18 март, заявки са подали 18 086 работници, фирмите са 322. Съществува възможност да се преразпределят средства от региони, където интересът е по-малък, към такива с повече работодатели, желаещи да съхранят по този начин квалифицираните си кадри или да запазят пазарната си ниша.

   

0 коментарa

Виж още