Втори язовир заплашва да залее село Бисер

Втори язовир заплашва да залее село Бисер

Има опасност от скъсване на стената на язовир "Елена", намиращ се под с. Елена, по поречието на р. Бисерска. При евентуална авария, водата ще премине отново през с. Бисер, съобщи БЛИЦ по информация на МВР. Основният изпускател на язовир „Елена” е бетониран. Следва да се предприемат спешни мерки за контролирано изпускане на вода от язовира. Продължава да се наблюдава състоянието на обемите на язовирите в страната. На територията на с. Ботево, община Хайредин, язовирът е с повреден кран на преливника и напукана страна. Нивото е малко над минимума, водата е замръзнала. Няма непосредствена опасност за населението. Язовир „Кандашка чешма” в землището на с. Горски Сеновец е пълен на 80%. Основният му изпусквател не е ремонтиран и не функционира. Язовир „Чешма дере” в землището на с. Камен е пълен на 80%. Основният му изпускател не функционира.

   

0 коментарa

Виж още