Вчера бе открита учебната година на Детска полицейска академия в Опан

Вчера бе открита учебната година на Детска полицейска академия в Опан

След успешно положен изпит, през м. отктомври, в редовете на Детска полицейска академия постъпиха 13 третокласници от ОУ “Христо Ботев” – с. Опан. На 8 ноември те гостуваха на РУ “Полиция” – Стара Загора в деня на отворените врати и научеха как полицията реагира на подаден сигнал и как помага на хората. В парк “Ал. Стамболийски” , децата имаха възможност да се качат на полицейски коли и мотори и да се запознаят с работата на конните патрули и полицейските кучета. Вчера в залата на Община Опан новоприетите членове на ДПА започнаха първия модул от обучителната програма. В него децата ще придобиват знания за полицейската професия, за различните видове полицаи и техните отговорности, за основните задачи на полицията и за начините й на действие. В своето първо занятие новите екипи бяха придружени двама дипломираните “специални агенти” от първитя випуск на ДПА, които им представиха целите и ценностите на академията. Детска полицейска академия в с. Опан се реализира с подкрепата и съдействието на Община Опан и МКБППМН. Програмата е насочена към създаване и реализиране на модели за превенция на агресивно поведение, насилие и асоциални прояви на деца. Основната задача на академията е да утвърди ценностното отношение на децата към закона и законосъобразното поведение, да развие умението им да правят връзка между права и отговорности. Важна цел на преподавателите в Академията е, децата да се научат да работят в екип, да се подкрепят, да се грижат за другите, да израснат като почтени и добри граждани.

   

0 коментарa

Виж още