Въвеждат еднопосочно движение по ул. „Цар Калоян“ в Стара Загора от 1 февруари

Въвеждат еднопосочно движение по ул. „Цар Калоян“ в Стара Загора от 1 февруари

От 01.02.2015г. се въвежда еднопосочно движение по ул. „Цар Калоян“ в отсечките между „Д-р Тодор Стоянович“ и ул. „Хаджи Димитър Асенов“ в Стара Загора. Посоката на движение ще бъде от изток на запад и е указана с вертикална сигнализация. Устройването на еднопосочно движение по централни улици в града е част от изпълнявания от Община Стара Загора проект на инж. Пламен Буланов за нова организация на движението в централната градска част. С новата организация на движението ще се подобрят транспортно-комуникационните характеристики, ще се даде възможност за осигуряване на нови паркоместа, ще се разтовари движението по основните пътни артерии в града, като се очаква да има положителен ефект и върху екологията.

   

0 коментарa

Виж още