Въвеждат се нови категории лозаро-винарски продукти

Въвеждат се нови категории лозаро-винарски продукти

С новия законопроект за виното и спиртните напитки се въвеждат нови категории лозаро-винарски продукти. Това разясни Красимир Коев, изпл. директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното по време на среща с производители от региона. Срещата е трета по ред с гроздо и винопроизводители в страната за разясняване, популяризиране и вземане на мнения относно предложения законопроект за нова закон за виното и спиртните напитки. На срещата приставаха бургаски народни представители. „Това са вината със защитено наименование за произход, защитено биографско указание и сортови вина. С етикитирането на вината трябва да извършва като се отчитат интересите на потребителите и производителите. За защита на тези общи интереси обозначаването на сорта и годината на реколтата ще става единствено и само след сертифицирането на вината”, обясни Коев. „Целта на новия законопроект е да се въведат измененията на европейското право след реформата в областта на сектор вино, както и измененията направени в областта на сектора, свързан със спиртните напитки. С цел да се облекчи прилагането на новия закон за вино и спиртни напитки ще бъдат изработени правилник за прилагането му, в който всеки член ще бъде разгледан детайлно”, допълни той. До сега всички нормативни актове, които касаеха сектора лозарство и винарство или това са 16 наредби, са сведени до 2. „Броят дневници, които досега се водеха се хармонизират с дневниците на Агенция „Митници” и стават три. Когато Агенцията дойде на проверка ще проверява единствено и само три дневника като вариантите са или на хартиен носител или по електронен пък. За по-доброто управление на лозаро-винарския потенциал се поддържа лозарския регистър. В законопроекта е предвидена вместимост на информационната система лозята с интегрираната система за администриране и контрол по отношение на индентификация на производителите и стопанските лозарски парцели. В новите текстове е привнесена забраната за ново засаждане на лозя, освен в случаите на изкореняване и при засаждане с права от националния резерв. При нарушение на забраната лозята следва да бъдат изкоренени. Това е евродиректива и трябва да се съобразим изцяло с нея”, обясни Коев. Неизпълнението на задължението за изкореняването следва да води до налагане на имуществена санкция в размер на 12 хил. евро на хектар, допълни той. „Продуктите от лозаро-винарския сектор следва да се произвеждат в съответствие с определени правила относно аналогичните практики и ограничения, които да гарантират, че се отговаря на интересите, свързани с общественото здраве и на очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи. С новия законопроект се въвеждат и нови категории лозаро-винарски продукти. Това са вината със защитено наименование за произход, защитено биографско указание и сортови вина. С етикитирането на вината трябва да извършва като се отчитат интересите на потребителите и производителите. За защита на тези общи интереси обозначаването на сорта и годината на реколтата ще става единствено и само след сертифицирането на вината. В законопроекта са направени и редица други облекчения”, посочи още изпл. директор на ИАЛВ. Засилват се мерките срещу производството на фалшиви и опасни за здравето продукти. „Предвиден е специален режим, по който тези стоки ще се унищожават. По предложение на браншовите организации се засилва контролните функции на Агенцията по лозата и виното по контрол на гроздето, производството на вино и търговията на тези продукти и в заведенията за обществено хранене и по магазините ще се извършват единствено и само от служители на ИАЛВ. Предвидените санкции в административно-наказателните разпоредби са съобразени изцяло с възможностите на производителите за постигане на превенция, подобряване на събираемостта и защита на потребителите. Глобите, които те като нива не са пипани”, каза още Коев. „Целта на промените е след вкарване на тези нови текстове в закона, е да се повиши конкурентноспособността на винопроизводителите, създаване на лозаро-винарски режим, базиран на ясни, прости и ефективни правила, осигуряващи равновесие между търсенето и предлагането, както и възстановяване на старите и създаването на нови пазари на българските вина”, обобщи той.

   

0 коментарa

Виж още